Timantin luokittelutodistus

Mikä on timantin luokittelutodistus (raportti)?  


Jalokivilaboratoriossa timantteja tutkii gemmologi. Gemmologi varmistaa ensityönään, että onko kyseessä luonnontimantti vai laboratoriossa valmistettu timantti (laboratoriotimantti). Hän selvittää myös timantille mahdollisesti tehdyt jälkikäsittelyt. Joillakin laboratoriolla kivi saattaa vielä joutua mittaukseen, jonka tuloksia verrataan olemassa olevaan tietokantaan. Laboratorio voi havaita, mikäli sama kivi on ollut jo aikaisemmin tutkittavana. 
 
Vasta näiden tutkimusten jälkeen päästään luokitteluun, jonka suorittaa vähintään kaksi kokenutta luokittelijaa toisistaan riippumatta. Mikäli luokittelun mielipide-erot ovat vain yhden pykälän päässä toisistaan, luokittelijat neuvottelevat lopputuloksen keskenään. Jos ero osoittautuu jostakin syystä suuremmaksi, apuun otetaan kolmas henkilö, seniori. Käytäntö vaihtelee hieman laboratorioittain, mutta yhteistä kaikille on se, että tutkimuksen suorittaa vähintään kaksi henkilöä. 
 
Esimerkiksi GIA:n luokittelulaboratorio on jättänyt tutkimusraporteistaan luokittelijoiden nimikirjoitukset kokonaan pois, jottei kukaan pystyisi vaikuttamaan tuloksiin. Allekirjoitus on korvattu oheisen kuvan mukaisella hologrammilla, joka takaa todistuksen aitouden nimikirjoitusta paremmin, sekä kiven reunukseen tehdyllä laserkaiverruksella, josta ilmenee tutkimusraportin numero. 
 
Timantin luokittelutodistuksella tarkoittaa yksittäiselle jalokivelle suoritetun tutkimus- ja laatuluokitustyön tuloksena syntyvää yhteenvetoa. 

 

 Timantin luokittelutodistus GIA

 

Tunnettuja laboratorioita

Jalokivilaboratoriot - GIA

GIA Laboratory on tällä hetkellä maailman suurin jalokivilaboratorio. Sillä on toimipisteitä Yhdysvaltojen molemmilla rannikoilla sekä monissa Euroopan ja Aasian suurkaupungeissa. GIA:n myöntämiä tutkimustodistuksia arvostetaan enemmän kuin mikään muun laboratorion papereita, koska muut käyttävät sen kehittämiä tutkimus- ja luokittelumenetelmiä. GIA tavallaan 'omistaa' kansainvälisen puhtaus- ja väriluokittelun.

 

Jalokivilaboratoriot - AGS 

AGS:lla eli American Gem Society:lla on pitkät perinteet Yhdysvalloissa alan yhteisten pelisääntöjen ja moraalin luojana. Jokainen siihen kuuluva kauppias (1200 liikettä) ja tukkuliike (200kpl) on sitoutunut totuudenmukaiseen ja reiluun markkinointitapaan. Jäsenistön tulee osallistua kerran vuodessa järjestettävään kokeeseen todistaakseen pätevyytensä. Jokainen valitus, jonka kuluttaja on tehnyt jäsenistöön kuuluvasta kauppiaasta, tutkitaan erikseen. 
 
Vuonna 1996 perustettu luokittelulaboratorio (AGSL) on sille melko tuore, mutta räjähdyksenomaisesti kasvanut aluevaltaus. Las Vegasissa sijaitseva laboratorio on tunnettu erittäin tarkasta hionnan luokittelusta. Erityisen hyviä kiviä tuottavat hiomot käyttävät sen vuoksi laboratoriota mielellään. AGS on myös edelläkävijä fancy-hiontaisien timanttien luokitteluun liittyvässä tutkimuksessa. 

 

Jalokivilaboratoriot - HRD

HRD (Hoge Raad voor Diamond) on Antwerpenissä, Belgiassa toimiva järjestö, joka tunnetaan myös englanninkielisellä nimellään Diamond High Council. Järjestön tehtävänä on toimia paitsi Belgian massiivisen timantinhiontateollisuuden puhemiehenä, myös erilaisten palvelujen tuottajana. 
 
HRD:n Certificates Department perustettiin vuonna 1976. Sen antamia todistuksia arvostetaan erityisesti Euroopassa. Huomaa, että HRD on yksi niitä harvoja arvostettuja timanttilaboratorioita, jotka yhä vielä käyttävät certificate-sanaa report-sanan sijasta. 
 
HRD valmistaa sertifikaatteja, joissa kivi on suljettu muovirasiaan. Jos harkitset tällaisen kiven hankkimista, katso ettei sinettiä ole murrettu. Jos muovirasia on avattu, on kivi aina syytä tarkistuttaa gemmologilla tai alan ammattilaisella ennen. 

 

Jalokivilaboratoriot - EGL 

Laboratory on vuonna 1974 perustettu itsenäisten timanttilaboratorioiden muodostama verkosto, jolla on nimestään huolimatta toimipisteitä New Yorkissa, Los Angelesissa, Johannesburgissa, Pariisissa, Lontoossa, Soulissa ja Ramat Ganissa (Israel). 
 
EGL:llä on myös runsaasti koulutustoimintaa, erityisesti Israelissa. Luottamus EGL:n myöntämiin raportteihin vaihtelee suuresti toimipaikan mukaan. Yleisesti esim. Israelin EGL-laboratoriota sanotaan jatkuvasti liian liberaaliksi luokitteluperiaatteissaan, kun taas Yhdysvaltain laboratoriot ovat varsin hyvässä maineessa.